VGV mediace Praha

Vyřešte spory
smírně
a bez soudu

Chcete rychle a efektivně vyřešit svůj spor?
Ne vždy je nutné jít k soudu.

Vyřešte spory
smírně
a bez soudu

Chcete rychle a efektivně vyřešit svůj spor?
Ne vždy je nutné jít k soudu.

Mediace – mimosoudní řešení sporů

Co je to mediace?

Mediace představuje proces smírného řešení sporů, kdy nestranná osoba – mediátor – umožňuje sporným stranám nalézt dohodu, se kterou by byli maximálně spokojeni.


Mediace navíc napomáhá k odstranění nedorozumění a k upevnění a zlepšení vzájemných vztahů stran.

Jak mediace probíhá?

Mediace je neformální proces, který probíhá v příjemném prostředí, zaručujícím klid a důvěrnost. Mediační setkání trvá zpravidla 3 hodiny, přičemž počet setkání záleží na potřebě a rozhodnutí stran.


Mediátor má ze zákona danou povinnost mlčenlivosti, takže cokoliv se v průběhu mediace dozví, nesmí sdělit žádné třetí osobě, a to ani soudu.

Dobrovolnost mediace

Mediace je zcela dobrovolná. Záleží na stranách, zda ji zahájí a mohou ji také kdykoliv ukončit.


Soud může nařídit pouze první, informativní, setkání s mediátorem.


Samotná mediace se zahajuje pouze tehdy, pokud strany s provedením mediace souhlasí.

„Spokojené soužití nespočívá v neexistenci konfliktů, ale v jejich šťastném vyřešení.“

(Han-Ilgiewicz)

Díky mediaci vyřešíte mimosoudní cestou konflikty:

V rodině

Se sousedy

V podnikání

Při vypořádání dědictví či majetku

Ve spotřebitelských sporech

odměna mediátora

VGV Mediace Praha ceník

Odměna mediátora je určena hodinovou sazbou za každou započatou hodinu dle typu sporu:

 

hodnota sporuhodinová odměna mediátora
do 500.000,- Kč1.200,- Kč (bez DPH)
do 5.000.000,- Kč2.000,- Kč (bez DPH)
nad 5.000.000,- Kč3.000,- Kč (bez DPH)
rodinné spory (péče o děti apod.)1.200,- Kč (bez DPH)
spory nevyjádřitelné finančně2.000,- Kč (bez DPH)

Ceník platný od 1. 7. 2021

Úhradu odměny si strany dělí rovným dílem, pokud se nedohodnou jinak.

 

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem je stanovena vyhláškou a činí částku 400,-Kč za každou započatou hodinu. Po zahájení samotné mediace platí výše odměny uvedené výše.

 

V případě mediace mimo Prahu účtujeme cestovné dle aktuální vyhlášky MPSV či dohody.

VGV mediace

Nejste na to sami. Ani my ne.

Jsme tu pro Vás

Společně najdeme smírné řešení vašich sporů.

JUDr. Lucie Votočková

Advokátka a zapsaná mediátorka

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně se mnoho let věnovala práci v advokacii. Současně jsem absolvovala řadu akreditovaných školení u předních českých mediátorů, úspěšně jsem složila státní zkoušku z mediace a stala se zapsanou mediátorkou.

Jako advokátka s generální praxí jsem se zabývala především právem rodinným, občanským, obchodním, pracovním a trestním. Často jsem zastupovala své klienty před soudy a došla jsem k názoru, že v mnoha případech soud nemá k dispozici takové prostředky, aby spor vyřešil ke spokojenosti obou stran. Nezřídka odchází nespokojení všichni.

Poté, co jsem se setkala s mediací, jsem se zcela nadchla pro tento způsob řešení sporů. Konflikt se řeší neformálně, lidsky, v příjemném prostředí a zhruba v 75 % případů odchází strany zcela spokojené s dohodou, kterou společně vytvořily, aniž by jim řešení vnutil někdo cizí. Za mnoha konflikty stojí většinou pouze nedorozumění či neefektivní komunikace. A právě mediace je jedním z mála prostředků, jak lze konflikt rychle a smírně vyjasnit a obnovit poškozené vztahy.

Přináší mi radost usmiřovat lidi a vidět jejich úlevu z překonaného konfliktu. Ráda pomůžu i vám.

VZDĚLÁNÍ

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)
 • Mediační výcvik v oblasti duševního vlastnictví
 • Mediační výcvik v rodinných vztazích

PRAXE

 • Rodinné a vztahové mediace
 • Firemní a obchodní mediace
 • Mediace v oblasti duševního vlastnictví
 • Advokacie a právní praxe
 • Členka ET PACTUM – společnost pro mediaci

JUDr. Jan Votočka

Advokát a zapsaný mediátor

Jako advokát jsem se naučil, že to nejlepší řešení není možné zjednodušit na prosté vítězství v soudním sporu. Ačkoliv každé vítězství je nepochybným úspěchem, často se stává, že přichází příliš pozdě a jeho dosažení stojí mnoho úsilí a nákladů. Konečný výsledek pak mnohdy tyto vstupy ani dostatečně nekompenzuje.

Vždy se proto snažím dát svým klientům více – výsledek, který bude představovat efektivní vyvážení mezi investovaným časem a náklady na straně jedné a skutečným ziskem na straně druhé. Mediace nejenže tuto vizi naplňuje, ale zapojením druhé strany umožňuje synergický efekt a tím potenciál lepšího výsledku ještě zvyšuje.

Mediace dává příležitost na dosažení výhodné dohody v reálném čase a umožní tak opět člověku věnovat svůj čas a další zdroje tomu, na čem skutečně záleží. Nejde o žádnou terapii ani snahu o nekonečné usmiřování, ale velmi pragmatický krok a proces. A v neposlední řadě, když to nevyjde, k soudu se lze nakonec vrátit vždycky.

Vstup do mediace je „obchodní“ rozhodnutí každého z nás, a jako mediátor Vám rád pomůžu při hledání řešení především v obchodních, pracovních a občanskoprávních sporech.

VZDĚLÁNÍ

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Policejní akademie ČR v Praze
 • Mediační výcvik akreditovaný MŠMT (MSMT-26190/2018-1/326)

PRAXE

 • Samostatná praxe advokáta a mediátora

 • Lektor kurzů práva pro podnikatele

 • Evropská komise, Brusel (zástupce ČR v projektu právních vztahů podnikatelů a zákazníků)

 • Právní poradce a tiskový mluvčí (dTest, o.p.s., SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.)

 • Člen ET PACTUM – společnost pro mediaci

VGV Mediace kontakt

Rádi Vám pomůžeme. Spojte se s námi!

Pokud máte zájem o mediaci nebo máte jakýkoliv dotaz, prosím kontaktujte nás:

JUDr. Lucie Votočková lucie.votockova@akvj.cz nebo volejte na tel: 777 121 851

IČ: 054 18 518
Datová schránka: 22yttcj

JUDr.  Jan Votočka jan.votocka@akvj.cz nebo volejte na tel: 777 016 014

IČ: 041 98 531
Datová schránka: swt6ssn

Najdete nás na adrese Bělehradská 10/79, Praha 2 

Jak se k nám dostanete:

Tramvaj: Zastávka Bruselská, tramvaj č. 6, 11

Metro: Stanice I. P. Pavlova (trasa C)

Automobil: Nejbližší krátkodobé placené stání je přímo v ulici Bělehradská a na Tylově náměstí. Vzhledem k omezenému počtu míst však doporučujeme využít MHD a pro mimopražské záchytná parkoviště P+R.

Můžete nás také kontaktovat pomocí formuláře: