Blog

Poškodí hádka váš vztah?

Uncategorized

Poškodí hádka váš vztah?

„My se tedy doma nehádáme.“

Taky vás rozčilovalo, když jste tohle od někoho slyšeli? Mně tedy jo. Protože my se občas doma hádáme. Ne moc, ale občas jiný názor padne. A pokud se někdo honosil tím, že se doma nehádají, připadalo mi, že mají tedy asi lepší vztah než já. Anebo kecají.

Před lety jsem totiž ještě nechápala, jaký je rozdíl mezi konfliktem a hádkou. A velmi mi v mém soukromém i profesním životě pomohlo, když jsem ten rozdíl pochopila.

Konflikt je střet dvou rozdílných názorů, snah nebo potřeb. A hádat se znamená vést spor emocionálně a bez racionální argumentace. Prostě křičím, vytahuji nesouvisející argumenty a používám věty začínající: „Ty seš takovej…“.

Definice destruktivní hádky je dokonce „spor, jehož cílem není správný způsob vyřešení sporné problematiky, ale dosažení převahy a vítězství nad protivníkem, jeho zdeptání a vystavení veřejnému posměchu.“ To už musím být hodně naštvaná😊

S konflikty, jako s rozdílnými názory, se setkáváme všichni a je to tak v pořádku. Konflikt jako takový totiž vůbec nemusí znamenat něco negativního. Důležité je však jeho efektivní vyřešení. Potom může naopak zapříčinit pokrok a pozitivní změnu. Když by všichni měli stejné názory a ve všem se shodli, tak se nikam neposuneme. Ale když se střetneme s člověkem, který má jiný názor, máme šanci podívat se na věc i z jiného úhlu pohledu a situaci zlepšit. Představte si pracovní poradu, kde by všichni vždy souhlasili s prvním návrhem. Nuda, co? 😊

A jak je to tedy s tou hádkou? Hádka je jen jeden ze způsobů řešení konfliktu. Existují různé možnosti, jak na konflikt reagovat.

  1. Boj – chci vyhrát, a tak útočím, hádám se a manipuluji.
  2. Únik – konfliktu se chci vyhnout, nepřipouštím si ho nebo ustupuji, i za cenu vlastní nespokojenosti.
  3. Kompromis / consensus – snaha nalézt řešení výhodné pro obě strany.

A víte, co mi odpověděl kamarád, který prohlašoval, že se doma nehádají, na otázku: „Takže vy se tedy vždy ve všem shodnete? Nikdy nemáte jiný názor?“

„Jasně že se ve spoustě věcech neshodneme, ale já to manželce vysvětlím a ona ustoupí.“

Aha, takže jen místo hádky a přímého útoku volí únikový způsob reakce na konflikt.

Ať už volíme jakoukoliv strategii, ta nejefektivnější, která podpoří náš vztah, spolupráci či dobrý výsledek spočívá v aktivním oboustranném hledání toho nejlepšího řešení. Ať už je naší primární reakcí boj nebo únik, vždy je nejlepší to alespoň zakončit konstruktivním hledání řešení.

A co vy, hádáte se? 😊

Divorce, complicated relationship, couple quarrel. Husband and wife in conflict, troubles, misunderstanding. Gender conflict. Difficult relations in family. Broken heart. Flat vector illustration.